Congrés Musicoteràpia 2014

logocongreso2014

Barcelona va acollir el Vè. Congrés Nacional de Musicoteràpia d’Espanya, organitzat per l’Associació Catalana de Musicoteràpia en col·laboració amb els màsters de musicoteràpia de l’IDEC-Universitat Pompeu Fabra/Universitat Ramon Llull, IL3-Universitat de Barcleona i ISEP-Universitat de Vic. El congrés va tenir per lema “Orquestrant la musicoteràpia: Identitat, Cohesió i Integració” i va tenir lloc del 17 al 19 d’octubre de 2014 a l’Escola Superior de Música de Barcelona (ESMUC).

Trobareu informacióde del congrés a la pàgina web del congrés: http://www.geyseco.es/musicoterapia/