Skip to content

Acreditació de musicoterapeutes

REGISTRE DE MUSICOTERAPEUTES RECONEGUTS

PER L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUSICOTERÀPIA – MTRC

L’Associació Catalana de Musicoteràpia reinicia el procés d’acreditació de Musicoterapeutes Reconeguts a Catalunya (MTRC) en consonància amb els requisits demanats a nivell europeu i espanyol.

El Registre Europeu de Musicoterapeutes (EMTR), el Registre Espanyol de Musicoterapeutes Acreditats (REMTA) i el Registre de Musicoterapeutes Reconeguts per l’ACMT (MTRC) són registres  independents. El primer el realitza la Comissió EMTR, de l’European Music Therapy Confederation (EMTC). El segon registre el du a terme la Comisión de Acreditación Española de Musicoterapeutas Profesionales (CAEMT) formada per les associacions espanyoles de musicoteràpia acreditades per la EMTC que hi vulguin prendre part. L’acreditació catalana la realitza la Comissió d’Acreditació de l’ACMT. Les tres acreditacions, europea, espanyola i catalana, poden sol·licitar-se de manera independent.  Els requisits de l’acreditació catalana es basen en l’acreditació estatal i els criteris són similars. L’acreditació espanyola pren com a base l’acreditació europea, però amb menor exigència en el nombre d’hores d’alguns apartats, amb la voluntat d’adaptar-se a la realitat de l’estat.

Requisits per a demanar l’acreditació de Musicoterapeuta Reconegut a Catalunya (MTRC) per l’Associació Catalana de Musicoteràpia:

1.Títol de Musicoterapeuta.

2.Experiència professional d’un any com a musicoterapeuta.

3. Mínim de 60 hores de supervisió de pràctica clínica.

4. Mínim de 60 hores de procés didàctic-terapèutic personal (self-experience).

5. Mínim de 20 hores de cursos de formació, post-formació inicial i d’assistència a congressos, jornades o altres activitats acadèmiques reglades, que estiguin en relació directa amb la musicoteràpia.

6. Estar associat a l’ACMT.

Trobareu més informació sobre els requisits i el procediment per a sol·licitar l’acreditació en el document que se us baixarà clicant al següent enllaç:

 MTRC – MUSICOTERAPEUTA RECONEGUT A CATALUNYA

Trobareu el formulari de sol·licitud per a l’acreditació MTRC en el següent enllaç:

SOL·LICITUD D’ACREDITACIÓ MTRC