Skip to content

ACREDITACIONS

La Comissió d’Activitat Espanyola de Musicoterapeutes Professionals (CAEMT) és la comissió encarregada d’administrar el registre de musicoterapeutes professionals a Espanya.

Està composta per representants de les Associacions Espanyoles de Musicoteràpia Afiliades (AEMTA) a la Confereració Europea de Musicoteràpia (Music Therapy Confederation – EMTC), i des de 2008 treballa gradualment en l’adaptació de les recomanacions d’acreditació de l’EMTC a la realitat acadèmica i laboral espanyola.

Tots els musicoterapeutes espanyols/es o estrangers amb residència oficial a Espanya, que rebin l’aprovació de la Comissió d’Acreditació Espanyola de Musicoterapeutes (CAEMT), obtindran la qualificació de Musicoterapeuta Professional Acreditat/da a Espanya (MTAE), passant a formar part del Registre Espanyol de Musicoterapeutes Acreditats (REMTA).

L’Associació Catalana de Musicoteràpia és una de les associacions que té representació en aquesta comissió, conjuntament amb altres amb les que s’hi treballa colze a colze per tirar endavant el reconeixement de la professió.

Hi ha una convocatòria d’acreditació anual a la tardor que inclou Registre (MTF: Format/da), Acreditació com a Musicoterapeuta Professional (MTAE) i Acreditació com a Supervisor/a (SMTAE). Cada sol·licitud es rep de manera digital a través de la seva web.

El procés és gestionat per una persona administrativa aliena a la professió, que s’encarrega de comprovar la documentació enviada, i de presentar les sol·licituds de manera anònima a la comissió per a la seva consideració. Un cop acordat el dictamen, la comissió duu a terme una revisió final de la documentació i envia el resultat a la persona sol·licitant. El tràmit requereix un procés entre 3 i 4 mesos de durada.

Actualment ha tancat la 6a Convocatòria d’Acreditació de Musicoterapeutes Professionals (MTAE) i la 4a Convocatòria d’Acreditació de Supervisors (SMTAE). Les propores convocatòries es reobriran a la tardor. 

Tota la informació del procés es pot consultar aquí.

Què és la CAEMT? Qui la integra? El passat 18 de novembre va tenir lloc un webinar de presentació on es van abordar aquestes qüestions, així com l’explicació del procés de registre i la importància de fer-lo.