Les sessions de musicoteràpia varien en funció dels participants i l’orientació del terapeuta. Aquest, compta amb tota una paleta de possibilitats per ajustar l’experiència a la demanda de la persona. 

Les cançons hi són presents per tot el que evoquen i faciliten l’expressió i la cohesió grupal; també, l’ús d’instruments per a la realització d’improvisacions musicals ; així com l’audició de música en viu o gravacions per afavorir estats d’instrospecció. També cal parlar de les activitats d’expressió corporal, inherent a la música.


Serveis a Socis/es

Supervisió. Entenem que en el procés d’afirmar la musicoteràpia com a professió la supervisió juga un paper força important. És recomanable, per la bona salut de la nostra pràctica, caminar acompanyat.  Més enllà de l’acreditació professional entenem la supervisió com una pràctica a impulsar i augmentar la sensibilitat d’aquesta necessitat entre els associats.

Aquest impuls arribarà, d’una banda creant un directori de supervisors així com per destinar recursos per fer aquesta pràctica més accessible als socis.

Formació Continuada. La pràctica de la musicoteràpia posa de manifest la necessitat d’estar-nos actualitzant constantment com a professionals.  Les situacions canviants i les necessitats professionals no són estàtiques. Oferir cursos i jornades de formació atenent a la demanda dels socis és una de les finalitats de l’Associació.  Una activitat que desenvolupem a jornades presencials i webinars per abordar diversos temes relacionats amb l’exercici professional.

Assessorament Legal i administratiu. L’actual escenari professional dels musicoterapeutes comporta l’oferiment de serveis a tercers en que convé tenir informació acurada al voltant de la gestió administrativa, legal i comptable relacionada amb la nostra feina.  L’associació, en concert amb una assessoria especialitzada, ofereix el servei als socis d’orientació en les àrees fiscals i comptables i promou la formació també al voltant d’aquests aspectes.

Directori de Musicoterapeutes. Per poder fer visible la feina que les i els musicoterapeutes fan el lloc web destina una secció de directori, hi  podreu trobar una petita biografia dels qui fan aquesta feina així com la seva experiència i àrea d’especialització, així com un correu de contacte.