Skip to content

I Ajuts per a projectes de musicoteràpia a Catalunya

El pressupost de l’associació Catalana de Musicoteràpia va contemplar enguany la concessió d’ajuts a diversos projectes presentats per sòcies i socis. 


La proposta representa una inversió dels diners de les quotes que es retorna a la tasca de diversos professionals ajudant a consolidar projectes de musicoteràpia vigents el dia d’avui.

Considerem interessant mantenir aquesta iniciativa, entesa com un incentiu de desenvolupament professional. La partida pressupostària destinada a aquesta finalitat serà aprovada i, la iniciativa, ajustada a l’assemblea general de l’ACMT.


Aquesta primera edició dels ajuts ha comptat amb l’assessoria d’un parell de professionals de la musicoteràpia amb força recorregut que han revisat les propostes presentades fent suggeriments de millora. En futures edicions seran aquests experts els qui ens ajudaran a decidir entre els projectes als quals destinar els ajuts. La inferioritat de propostes respecte a l’esperada ha permès, en aquest cas, concedir la quantitat pressupostada a la totalitat dels projectes.

Tot seguit teniu uns vídeos de presentació de les persones a les quals s’han concedit, desitjant que aquest impuls modest pugui aportar recursos de millora a la seva feina.

Judit Soler-Almendros (musicoteràpia comunitària)

Montse López (musicoteràpia en pal·liatius)

Lucia Barea (musicoteràpia en salut mental)