Skip to content

Nova publicació d’article de Musicoteràpia a la revista “Clínica i investigació relacional”

L’article “Un Espacio Transicional entre la música y la palabra” del soci David Lanau ha estat publicat en el volum 18 (1) del mes d’abril de 2024 de la revista “Clínica e Investigación Relacional”.


Aquesta nova publicació descriu el tractament de musicoteràpia dut a terme en el programa SATMI (Servei d’Atenció en Salut Mental per a població immigrant) de Sant Joan de Déu.

Abstract: L’anàlisi que Donald W. Winnicott duu a terme amb Margaret Little es distingeix per la “gestió del tractament” en referència als avanços que s’obtenen en emprar un marc o estructura terapèutica que abasti totes les dimensions del treball clínic.

En aquest sentit, el llibre “Relat de la meva Anàlisi amb Winnicott” de Margaret Little, com a font d’inspiració, ens ha permès establir línies de congruència amb el cas clínic que presento.

A través del treball interdisciplinari en el programa SATMI (Servei d’Atenció en Salut Mental per a població immigrant) de SJD, volem narrar com ha estat la relació terapèutica mantinguda amb Helena, dona sol·licitant d’asil procedent d’Ucraïna diagnosticada amb trastorn depressiu.

A fi de gestionar el tractament de manera més democràtica i reflexionar constantment sobre el que és més beneficiós per al pacient, hem optat per alternar entre la musicoteràpia i la psicoteràpia. En línia amb les idees de Goldner V. sobre el “gènere” com una experiència fonamental que conforma la identitat, hem considerat valuós observar com es manifesta el “gènere” d’Helena en la nostra pràctica terapèutica.

Aquest marc ens ajuda a desmitificar conviccions irreals sobre l’amor i millorar les condicions de trobada i reconeixement d’Helena amb altres individus.

Podeu fer-ne la lectura clicant l’enllaç.