Skip to content

L’Associació Ressò de Musicoteràpia fa públic un estudi dut a terme a la unitat de cures intensives pediàtriques de l’HSJD

Foto d’Ana Palacios @anapalaciosphoto 

Aquest estudi encapçalat per María Mata Ferro i Alejandro Bosch Alcaraz i els musicoterapeutes Núria Bonet, Carles Geli i Raül Hernández, fa palès com l’ús de la musicoteràpia en viu realitzada per professionals, pot ajudar a reduir el malestar dels pacients hospitalitzats a les unitats pediàtriques de cures intensives. Es va publicar el passat mes de març a la revista Australian Critical Care, una revista d’alt impacte que pertany al col·legi d’infermeria d’Australia.

Les intervencions les van dur a terme dos musicoterapeutes de l’Associació Ressò de Musicoteràpia. Aquestes intervencions amb una durada de 10 minuts, van ser analitzades abans, durant i després de les sessions de musicoteràpia per un equip de professionals de l’hospital.

Foto d’Ana Palacios @anapalaciosphoto 

Els resultats que es deriven de l’anàlisi de les intervencions musicoterapèutiques dutes a terme amb una mostra de 259 pacients, mostren canvis significatius en la freqüència cardíaca, la freqüència respiratòria i els nivells de malestar i dolor dels pacients.

Enllaç a l’article: The effect of a live music therapy intervention on critically ill paediatric patients in the intensive care unit: A quasi-experimental pretest–posttest study

Aquest treball serà presentat al World Music Therapy Congress de Canadà aquest juliol. Més info a: https://www.wcmt2023.org/