Tamany màx. 5MB

Nom Complet:
Correu Electrònic: @exemple.com
Descripció breu:

Criteris d’ordre associats.


LLISTAT

Sergi Muñiz

mfsergi@hotmail.com

Musicoterapeuta i educador social. Treballa com a musicoterapeuta a la Fundació Vallparadís, Mútua Terrassa. El seu àmbit d’intervenció és la geriatria i les persones adultes amb malalties neurodegeneratives i dany cerebral. El seu enfoc terapèutic es basa en la disciplina de la Musicoteràpia Neurològica, com a teràpia no farmacològica. Utilitza la música de manera terapèutica per ajudar a activar i crear connexions neuronals i millorar les alteracions cognitives, motores i sensorials causades per aquestes malalties. Treballa també l’estat d’ànim i el comportament per afavorir el màxim benestar emocional i funcional d’aquestes persones. Participa en varis projectes d’investigació en musicoteràpia i col•labora com a docent en diferents universitats, entitats i associacions