Skip to content

Professionals

nbonet@xtec.catDemarcació: BarcelonaEspecialització: HospitalàriaFinalització estudis MT: 2007

Núria Bonet Julià

Titulada superior de música, musicoterapeuta per la Universitat Ramon Llull-Blanquerna de Barcelona i diplomada en la pedagogia E. Willems per a l’educació musical.

Co-fundadora de l’Associació Ressò l’any 2005 i musicoterapeuta de la mateixa.

Experiència en l’àmbit de la salut: hospitalització, salut mental infantil i joves, pal·liatius pediàtrics… I en l’àmbit social en la Síndrome de Rett.

Col·laboració en diferents estudis en hospitalització infantil i pal·liatiu pediàtrics.

Docent en diferents màsters de musicoteràpia i especialitats d’infermeria i Child-life.

Mestra de música en les diferents etapes educatives d’ensenyaments reglats i no reglats en escola ordinària i de música.